Cennik

Granice Twojego języka są granicami Twojego świata

Zajęcia Online

Angielski dorośli i młodzież grupy online

Zajęcia przez internet Metodą Callana w niczym nie różnią się od zajęć stacjonarnych. Zapewniają tą samą intensywność w nauce.

Grupy tworzone są na podstawie testu sprawdzającego poziom kursantek i kursantów oraz preferencji godzinowych kursantek
i kursantów. Liczą nie więcej niż 8 osób. Zajęcia odbywają się zawsze w ustalonych dniach i godzinach. Istnieje możliwość zmiany grupy, ale nie ma możliwości odwołania zajęć. Płatność pobierana jest
z góry za minimum cztery tygodnie nauki.

Kursantki i kursanci otrzymują dodatkowy dostęp do platformy e-learningowej Callan Method i Callan App, gdzie znajdą dodatkowe ćwiczenia, dyktanda oraz nagrania audio. Jest to doskonałe uzupełnienie umiejętności zdobytych na zajęciach.

Uczący się są zobowiązani do zakupu ebook’a lub książki, wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy
e-learningowej CALLAN APP.

GRUPA OTWARTA od 4 do 8 osób 

2 razy w tygodniu po 2 godziny (16 h/miesięcznie) – 496 zł

1 raz w tygodniu po 3 godziny (12 h/miesięcznie), piątek lub sobota – 396 zł

GRUPY ZAMKNIĘTE 2 OSOBOWE

Zajęcia odbywają się w określonych dniach
i godzinach, preferowanych przez kursantkę lub kursanta, z możliwością zmiany. Odwołanie zajęć jest możliwe bez ponoszenia kosztów. Opłata pobierana jest z góry. Uczący się są zobowiązani do zakupu ebook’a lub książki, wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy
e-learningowej CALLAN APP.

Zajęcia 4  razy w miesiącu /cena za 2 osoby/:

1 zajęcia (40 min.) – 144 zł – 4 lekcje – 579 zł

1 zajęcia (50 min.) – 175 zł – 4 lekcje – 700 zł

Zajęcia 8  razy w miesiącu /cena za 2 osoby/:

1 zajęcia (40 min.) – 134 zł – 8 lekcji – 1072 zł

1 zajęcia (50 min.) – 165 zł – 8 lekcji – 1320 zł

Zajęcia 12 razy w miesiącu /cena za 2 osoby/:

1 zajęcia (40 min.) – 120 zł – 12 lekcji – 1440 zł

1 zajęcia (50 min.) – 148 zł – 12 lekcji – 1776 zł

Zajęcia 16 i więcej razy w miesiącu /cena za 2 osoby/:

1 zajęcia (40 min.) – 112 zł – 12 lekcji – 1792 zł

1 zajęcia (50 min.) – 140 zł – 12 lekcji – 2240 zł

GRUPY ZAMKNIĘTE 3 i 4 OSOBOWE

Zajęcia odbywają się w określonych dniach
i godzinach preferowanych przez kursantkę lub kursanta, z możliwością zmiany (minimum 8 lekcji w miesiącu). Odwołanie zajęć jest możliwe bez ponoszenia kosztów. Opłata pobierana jest za minimum 16 godzin lekcyjnych z góry. Uczący się są zobowiązani do zakupu ebook’a lub książki, wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy
e-learningowej CALLAN APP.

grupy 3-osobowe – 165 zł / 1 godzinę lekcyjną
(50 min.) /za 3 osoby

grupy 4-osobowe – 180 zł / 1 godzinę lekcyjną
(50 min.) /za 4 osoby

Angielski dorośli i młodzież indywidualne online

Zajęcia przez internet Metodą Callana
w niczym nie różnią się od zajęć stacjonarnych. Zapewniają tą samą intensywność w nauce.

Zajęcia indywidualne to zajęcia jednej osoby
z lektorem. Odbywają się one w określonych dniach i o określonej porze, z możliwością zmiany. Istnieje możliwość odwołania zajęć bez ponoszenia kosztów. Płatność pobierana jest z góry za minimum cztery tygodnie nauki.

Kursantki i kursanci otrzymują dodatkowy dostęp do platformy e-learningowej Callan Method i Callan App, gdzie znajdą dodatkowe ćwiczenia, dyktanda oraz nagrania audio. Jest to doskonałe uzupełnienie umiejętności zdobytych
na zajęciach.

Uczący się są zobowiązani do zakupu ebook’a lub książki, wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy
e-learningowej CALLAN APP.

NIE MOŻNA ŁĄCZYĆ ZAJĘĆ 20 MINUTOWYCH.

Zajęcia indywidualne – 4 razy w miesiącu:

1 zajęcia (30 min) – 73 zł – 4 lekcje – 292 zł

1 zajęcia (40 min.) – 94 zł – 4 lekcje – 376 zł

1 zajęcia (50 min.) – 115 zł – 4 lekcje – 460 zł

Zajęcia indywidualne – 8 razy w miesiącu:

1 zajęcia (20 min.) – 47 zł – 8 lekcje – 376 zł

1 zajęcia (30 min) – 68 zł – 8 lekcje – 544 zł

1 zajęcia (40 min.) – 89 zł – 8 lekcje – 712 zł

1 zajęcia (50 min.) – 110 zł – 8 lekcje – 880 zł

Zajęcia indywidualne – 12 razy w miesiącu:

1 zajęcia (20 min.) – 43 zł – 12 lekcje – 516 zł

1 zajęcia (30 min) – 62 zł – 12 lekcje – 744 zł

1 zajęcia (40 min.) – 81 zł – 12 lekcje – 972 zł

1 zajęcia (50 min.) – 100 zł – 12 lekcje – 1200 zł

Zajęcia indywidualne – 16 i więcej razy w miesiącu:

1 zajęcia (20 min.) – 40 zł – 16 lekcje – 640 zł

1 zajęcia (30 min) – 59 zł – 16 lekcje – 944 zł

1 zajęcia (40 min.) – 78 zł – 16 lekcje – 1248 zł

1 zajęcia (50 min.) – 97 zł – 16 lekcje – 1552 zł

Callan for Business grupy online

Zajęcia przez internet Metodą Callanaw niczym nie różnią się od zajęć stacjonarnych. Zapewniają tą samą intensywność w nauce.

Grupy tworzone są na podstawie testu sprawdzającego poziom kursantek i kursantów oraz preferencji godzinowych kursantek
i kursantów. Grupy liczą nie więcej niż 6 osób. Zajęcia odbywają się zawsze w ustalonych dniach i godzinach. Istnieje możliwość zmiany grupy, ale nie ma możliwości odwołania zajęć. Płatność pobierana jest z góry za minimum cztery tygodnie nauki.

Kursantki i kursanci otrzymują dodatkowy dostęp do platformy e-learningowej Callan Method i Callan App, gdzie znajdą dodatkowe ćwiczenia, dyktanda oraz nagrania audio. Jest to doskonałe uzupełnienie umiejętności zdobytych
na zajęciach.

Uczący się są zobowiązani do zakupu ebook’a lub książki, wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy
e-learningowej CALLAN APP.

GRUPA OTWARTA od 4 do 6 osób

2 razy w tygodniu po 2 godziny (16 h/miesiąc) – 680 zł

Callan for Business indywidualne online

Zajęcia przez internet Metodą Callana
w niczym nie różnią się od zajęć stacjonarnych. Zapewniają tą samą intensywność w nauce.

Zajęcia indywidualne to zajęcia jednej osoby
z lektorem. Odbywają się one w określonych dniach i o określonej porze, z możliwością zmiany. Istnieje możliwość odwołania zajęć bez ponoszenia kosztów. Płatność pobierana jest z góry
za minimum cztery tygodnie.

Kursantki i kursanci otrzymują dodatkowy dostęp do platformy e-learningowej Callan Method i Callan App, gdzie znajdą dodatkowe ćwiczenia, dyktanda oraz nagrania audio. Jest to doskonałe uzupełnienie umiejętności zdobytych
na zajęciach.

Uczący się są zobowiązani do zakupu ebook’a lub książki, wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy
e-learningowej CALLAN APP.

1 godzina lekcyjna (50 min.) – 135 zł

Hiszpański dorośli i młodzież grupy online

Zajęcia przez internet Metodą Callana w niczym nie różnią się od zajęć stacjonarnych. Zapewniają tą samą intensywność w nauce.

Grupy tworzone są na podstawie testu sprawdzającego poziom kursantek i kursantów oraz preferencji godzinowych kursantek
i kursantów. Liczą nie więcej niż 8 osób. Zajęcia odbywają się zawsze w ustalonych dniach i godzinach. Istnieje możliwość zmiany grupy, ale nie ma możliwości odwołania zajęć. Płatność pobierana jest z góry za minimum cztery tygodnie nauki.

Kursantki i kursanci otrzymują dodatkowy dostęp do platformy e-learningowej Callan Method i Callan App, gdzie znajdą dodatkowe ćwiczenia, dyktanda oraz nagrania audio. Jest to doskonałe uzupełnienie umiejętności zdobytych na zajęciach.

Uczący się są zobowiązani do zakupu ebook’a lub książki  wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy e-learningowej CALLAN APP.

GRUPA OTWARTA od 4 do 8 osób 

2 razy w tygodniu po 2 godziny (16 h/miesięcznie) – 496 zł

GRUPY ZAMKNIĘTE 2 i 3 OSOBOWE

Zajęcia odbywają się w określonych dniach i godzinach, preferowanych przez kursantkę lub kursanta, z możliwością zmiany (minimum 8 lekcji w miesiącu). Odwołanie zajęć jest możliwe bez ponoszenia kosztów. Opłata pobierana jest za minimum 16 godzin lekcyjnych z góry. Uczący się są zobowiązani do zakupu ebook’a lub książki, wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy e-learningowej CALLAN APP.

grupy 2-osobowe – 150 zł / 1 godzinę lekcyjną
(50 min.) /za 2 osoby

grupy 3-osobowe – 195 zł / 1 godzinę lekcyjną
(50 min.) /za 3 osoby

grupy 4-osobowe – 220 zł / 1 godzinę lekcyjną
(50 min.) /za 4 osoby

Hiszpański dorośli i młodzież indywidualne online

Zajęcia przez internet Metodą Callana
w niczym nie różnią się od zajęć stacjonarnych. Zapewniają tą samą intensywność w nauce.

Zajęcia indywidualne to zajęcia jednej osoby
z lektorem. Odbywają się one w określonych dniach i o określonej porze preferowanej przez kursantkę lub kursanta z możliwością zmiany. Istnieje możliwość odwołania zajęć bez ponoszenia kosztów. Płatność pobierana jest z góry za 16 godzin nauki.

Kursantki i kursanci otrzymują dodatkowy dostęp do platformy e-learningowej Callan Method i Callan App, gdzie znajdą dodatkowe ćwiczenia, dyktanda oraz nagrania audio. Jest to doskonałe uzupełnienie umiejętności zdobytych na zajęciach.

Uczący się są zobowiązani do zakupu ebook’a lub książki, wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy
e-learningowej CALLAN APP.

1 godzina lekcyjna (50 min.) – 125 zł

Angielski dzieci grupy online

Zajęcia przez internet Metodą Callana
w niczym nie różnią się od zajęć stacjonarnych. Zapewniają tą samą intensywność w nauce.

Grupy tworzone są na podstawie testu sprawdzającego poziom kursantek i kursantów oraz preferencji godzinowych kursantek i kursantów. Grupy liczą nie więcej niż 6 osób. Zajęcia odbywają się zawsze w ustalonych dniach i godzinach. Istnieje możliwość zmiany grupy, ale nie ma możliwości odwołania zajęć. Płatność pobierana jest z góry za minimum cztery tygodnie nauki.

Kursantki i kursanci otrzymują dodatkowy dostęp do platformy e-learningowej Callan Method i Callan App, gdzie znajdą dodatkowe ćwiczenia, dyktanda oraz nagrania audio. Jest to doskonałe uzupełnienie umiejętności zdobytych
na zajęciach.

Uczący się są zobowiązani do zakupu ebook’a lub książki, wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy e-learningowej CALLAN APP.

GRUPA OTWARTA od 4 do 6 osób

2 razy w tygodniu po 2 godziny (16 h/miesięcznie) – 544 zł

1 raz w tygodniu po 2 godziny (8 h/miesięcznie) – 440 zł

GRUPY ZAMKNIĘTE 

Zajęcia odbywają się w określonych dniach
i godzinach z możliwością zmiany. Odwołanie zajęć jest możliwe bez ponoszenia kosztów (minimum 8 lekcji w miesiącu). Opłata pobierana jest za 16 godzin lekcyjnych z góry. Uczący się są zobowiązani do zakupu ebook’a lub książki, wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy e-learningowej CALLAN APP.

Grupy 2-osobowe – 170 zł / 1 godzinę lekcyjną
(50 min.) /za 2 osoby

Grupy 3-osobowe – 225 zł / 1 godzinę lekcyjną
(50 min.) /za 3 osoby osoby

Grupy 4-osobowe – 260 zł / 1 godzinę lekcyjną
(50 min.) /za 4 osoby

Angielski dzieci indywidualne online

Zajęcia przez internet w niczym nie różnią się od zajęć stacjonarnych. Zapewniają
tą samą intensywność w nauce.

Zajęcia indywidualne to zajęcia jednej osoby
z lektorem. Odbywają się one w określonych dniach i o określonej porze, z możliwością zmiany. Istnieje możliwość odwołania zajęć bez ponoszenia kosztów. Płatność pobierana jest z góry za minimum cztery tygodnie nauki. Uczący się są zobowiązani do zakupu ebook’a lub książki, wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy e-learningowej CALLAN APP.

1 godzina lekcyjna (50 min.) – 115 zł

Polski grupy online

Zajęcia przez internet w niczym nie różnią się od zajęć stacjonarnych. Zapewniają
tą samą intensywność w nauce.

Grupy tworzone są na podstawie testu sprawdzającego poziom kursantek i kursantów oraz preferencji godzinowych kursantek i kursantów. Liczą nie więcej niż 8 osób. Zajęcia odbywają się zawsze w ustalonych dniach i godzinach. Istnieje możliwość zmiany grupy, ale nie ma możliwości odwołania zajęć. Płatność pobierana jest z góry za minimum cztery tygodnie nauki.

GRUPA OTWARTA od 4 do 8 osób 

2 razy w tygodniu po 2 godziny (16 h/miesięcznie) – 496 zł

1 raz w tygodniu po 3 godziny (12 h/miesięcznie) – 396zł

1 raz w tygodniu po 2 godziny (8 h/miesięcznie) – 320 zł

Polski indywidualne online

Zajęcia przez internet w niczym nie różnią się od zajęć stacjonarnych. Zapewniają tą samą intensywność w nauce.

Zajęcia indywidualne to zajęcia jednej osoby z lektorem. Odbywają się one w określonych dniach
i o określonej porze, z możliwością zmiany. Istnieje możliwość odwołania zajęć bez ponoszenia kosztów. Płatność pobierana jest z góry za minimum cztery tygodnie nauki.

1 godzina lekcyjna (50 min.) – 115 zł

Lekcje wyrównujące /catch up/ stacjonarnie i online

Zajęcia wyrównujące dają możliwość nadrobienia zaległości powstałych w wyniku np.: nieobecności na zajęciach grupowych. Przeznaczone są dla kursantek i kursantów GB English kształcących się w grupach otwartych. W ciągu sześciu miesięcy można wykupić do sześciu zajęć wyrównujących.

ANGIELSKI DOROŚLI I MŁODZIEŻ
1 godzina lekcyjna (50 min) – 45 zł

ANGIELSKI DZIECI
1 godzina lekcyjna (50 min) – 55 zł

HISZPAŃSKI DOROŚLI I MŁODZIEŻ 1 godzina lekcyjna (50 min) – 55 zł

Ebooki/książki

W sekretariacie szkoły dostępne są oryginalne ebooki/książki do nauki Metodą Callana, sprowadzane dla naszych kursantek i kursantów bezpośrednio z The Callan Method Organization Callana in London. Uczący się są zobowiązani do zakupu ebook’a, wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy
e-learningowej CALLAN APP.

ebook Callan Method język angielski/książka (Stages 1 – 12) – 70 zł

ebook/książka do nauki gramatyki (B1-B2) – 85 zł

ebook Callan Method jezyk hiszpański/książka (Stages 1 – 6) – 70 zł

ebook Callan for Kids (Stages 1 – 6)/książka – 80 zł

ebook Callan for Business/książka – 100 zł/mc.

 

Callan App

MOŻESZ KORZYSTAĆ Z APLIKACJI NA KOMPUTERZE, TABLECIE LUB TELEFONIE KOMÓRKOWYM, KIEDY I GDZIE CHCESZ

Kursantki i kursanci GB English otrzymują dostęp do platformy e-learningowej. Dzięki aplikacji mogą korzystać z:

 • e-booków,
 • audiobooków (audio dokładnie tego samego co jest w książce i na zajęciach),
 • Platformy Callan Student Practice Area (CSPA).

Platforma CSPA umożliwia:

 • aktywne ćwiczenie wymowy – po odsłuchaniu prawidłowej wersji wypowiedzi, nagrywasz swoją i porównujesz z nagraniem native speakera;
 • pisanie dyktand podczas oglądania nagrania
  z native speakerem – wszystkie błędy są automatycznie podświetlane na ekranie;
 • wykonywanie dodatkowych ćwiczeń językowych, aby powtórzyć gramatykę
  i słownictwo poznanych podczas lekcji.

Koszt platformy e-learningowej – 100 zł/mc.

NASI KURSANCI PO ZAKUPIENIU EBOOK’A/KSIĄŻKI DO ODPOWIEDNIEGO STAGE’U OTRZYMUJĄ DOSTEP DO PLATFORMY BEZPŁATNIE.

Zajęcia Stacjonarne

Angielski dorośli i młodzież grupy stacjonarne

Grupy tworzone są na podstawie testu sprawdzającego poziom kursantek i kursantów oraz preferencji godzinowych kursantek i kursantów. Grupy liczą nie więcej niż 10 osób. Zajęcia odbywają się zawsze w ustalonych dniach
i godzinach. Istnieje możliwość zmiany grupy,
ale nie ma możliwości odwołania zajęć. Płatność pobierana jest z góry za minimum cztery tygodnie nauki.

Kursantki i kursanci otrzymują dodatkowy dostęp do platformy e-learningowej Callan Method i Callan App, gdzie znajdą dodatkowe ćwiczenia, dyktanda oraz nagrania audio. Jest to doskonałe uzupełnienie umiejętności zdobytych
na zajęciach.

Uczący się są zobowiązani do zakupu ebook’a lub książki, wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy
e-learningowej CALLAN APP.

GRUPA OTWARTA od 4 do 8 osób 

2 razy w tygodniu po 2 godziny (16 h/miesięcznie) – 496 zł

1 raz w tygodniu po 3 godziny (12 h/miesięcznie) – 396 zł

1 raz w tygodniu po 2 godziny (8 h/miesięcznie) – 350 zł

GRUPY ZAMKNIĘTE 

Zajęcia odbywają się w określonych dniach
i godzinach z możliwością zmiany. Odwołanie zajęć jest możliwe bez ponoszenia kosztów. Opłata pobierana jest za 16 godzin lekcyjnych z góry. Uczący się są zobowiązani do zakupu ebook’a lub książki , wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy
e-learningowej CALLAN APP.

grupy 2-osobowe – 150 zł / 1 godzinę lekcyjną
(50 min.) /za 2 osoby od poniedziałku do czwartku
w przedziale czasu od 7:00 do 17:30 oraz soboty
i piątki. W innych godzinach są możliwe zajęcia online.

grupy 3-osobowe – 195 zł / 1 godzinę lekcyjną
(50 min.) /za 3 osoby od poniedziałku do czwartku
w przedziale czasu od 7:00 do 17:30 oraz soboty
i piątki. W innych godzinach są możliwe zajęcia online.

grupy 4-osobowe – 220 zł / 1 godzinę lekcyjną
(50 min.) /za 4cosoby od poniedziałku do czwartku
w przedziale czasu od 7:00 do 17:30 oraz soboty
i piątki. W innych godzinach są możliwe zajęcia online.

Angielski dorośli i młodzież indywidualne stacjonarne

Zajęcia indywidualne to zajęcia jednej osoby
z lektorem. Odbywają się one w określonych dniach i o określonej porze, z możliwością zmiany. Istnieje możliwość odwołania zajęć bez ponoszenia kosztów. Płatność pobierana jest z góry
za minimum cztery tygodnie.

Kursantki i kursanci otrzymują dodatkowy dostęp do platformy e-learningowej Callan Method i Callan App, gdzie znajdą dodatkowe ćwiczenia, dyktanda oraz nagrania audio. Jest to doskonałe uzupełnienie umiejętności zdobytych
na zajęciach.

Uczący się są zobowiązani do zakupu ebook’a lub książki, wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy
e-learningowej CALLAN APP.

1 godzina lekcyjna (50 min.) od poniedziałku
do czwartku w przedziale czasu od 7:00 do 17:30 oraz soboty i piątki – 115 zł

1 godzina lekcyjna (50 min.) od poniedziałku
do czwartku w przedziale czasu od 17:30 do 21:30 – 125 zł

Callan for Business grupy stacjonarne

Grupy tworzone są na podstawie testu sprawdzającego poziom kursantek i kursantów oraz preferencji godzinowych kursantek i kursantów. Grupy liczą nie więcej niż 10 osób. Zajęcia odbywają się zawsze w ustalonych dniach
i godzinach. Istnieje możliwość zmiany grupy, ale nie ma możliwości odwołania zajęć. Płatność pobierana jest z góry za minimum cztery tygodnie nauki.

Kursantki i kursanci otrzymują dodatkowy dostęp do platformy e-learningowej Callan Method i Callan App, gdzie znajdą dodatkowe ćwiczenia, dyktanda oraz nagrania audio. Jest to doskonałe uzupełnienie umiejętności zdobytych
na zajęciach.

Uczący się są zobowiązani do zakupu  ebook’a lub książki, wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy
e-learningowej CALLAN APP.

GRUPA od 4 do 6 osób

2 razy w tygodniu po 2 godziny (16 h/miesiąc) – 760 zł

Callan for Business indywidualne stacjonarne

Zajęcia indywidualne to zajęcia jednej osoby
z lektorem. Odbywają się one w określonych dniach i o określonej porze, z możliwością zmiany. Istnieje możliwość odwołania zajęć bez ponoszenia kosztów. Płatność pobierana jest z góry
za minimum cztery tygodnie nauki.

Kursantki i kursanci otrzymują dodatkowy dostęp do platformy e-learningowej Callan Method i Callan App, gdzie znajdą dodatkowe ćwiczenia, dyktanda oraz nagrania audio. Jest to doskonałe uzupełnienie umiejętności zdobytych
na zajęciach.

Uczący się są zobowiązani do zakupu książki lub ebook’a, wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy e-learningowej CALLAN APP.

1 godzina lekcyjna (50 min.) od poniedziałku
do czwartku w przedziale czasu od 7:00 do 17:30 oraz. w piątki i soboty – 135 zł

1 godzina lekcyjna (50 min.) w przedziale czasu
od 17:30 do 21:30 – 145 zł

Hiszpański dorośli i młodzież grupy stacjonarne

Grupy tworzone są na podstawie testu sprawdzającego poziom kursantek i kursantów
oraz preferencji godzinowych kursantek
i kursantów. Grupy liczą nie więcej niż 10 osób. Zajęcia odbywają się zawsze w ustalonych dniach
i godzinach. Istnieje możliwość zmiany grupy,
ale nie ma możliwości odwołania zajęć. Płatność pobierana jest z góry za minimum cztery tygodnie nauki.

Kursantki i kursanci otrzymują dodatkowy dostęp do platformy e-learningowej Callan Method i Callan App, gdzie znajdą dodatkowe ćwiczenia, dyktanda oraz nagrania audio. Jest to doskonałe uzupełnienie umiejętności zdobytych
na zajęciach.

Uczący się są zobowiązani do zakupu ebook’a lub książki , wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy
e-learningowej CALLAN APP.

GRUPA OTWARTA od 4 do 8 osób

2 razy w tygodniu po 2 godziny (16 h/miesięcznie) – 596 zł

GRUPY ZAMKNIĘTE

Zajęcia odbywają się w określonych dniach
i godzinach z możliwością zmiany. Odwołanie zajęć jest możliwe bez ponoszenia kosztów. Opłata pobierana jest za 16 godzin lekcyjnych z góry. Uczący się są zobowiązani do zakupu ebook’a lub książki, wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy
e-learningowej CALLAN .

grupy 2-osobowe – 170 zł / 1 godzinę lekcyjną
(50 min.) /za 2 osoby od poniedziałku do czwartku
w przedziale czasu od 8:00 do 17:30 oraz soboty
i piątki. W innych godzinach są możliwe zajęcia online.

grupy 3-osobowe – 225 zł / 1 godzinę lekcyjną
(50 min.) /za 3 osoby od poniedziałku do czwartku
w przedziale czasu od 8:00 do 17:30 oraz soboty
i piątki. W innych godzinach są możliwe zajęcia online.

grupy 4-osobowe – 260 zł / 1 godzinę lekcyjną
(50 min.) /za 4 osoby od poniedziałku do czwartku
w przedziale czasu od 8:00 do 17:30 oraz soboty
i piątki. W innych godzinach są możliwe zajęcia online.

Hiszpański dorośli i młodzież indywidualne stacjonarne

Zajęcia indywidualne to zajęcia jednej osoby
z lektorem. Odbywają się one w określonych dniach i o określonej porze, z możliwością zmiany. Istnieje możliwość odwołania zajęć bez ponoszenia kosztów. Płatność pobierana jest z góry
za minimum cztery tygodnie.

Kursantki i kursanci otrzymują dodatkowy dostęp do platformy e-learningowej Callan Method i Callan App, gdzie znajdą dodatkowe ćwiczenia, dyktanda oraz nagrania audio. Jest to doskonałe uzupełnienie umiejętności zdobytych
na zajęciach.

Uczący się są zobowiązani do zakupu  ebook’a lub książki, wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy
e-learningowej CALLAN APP.

1 godzina lekcyjna (50 min.) od poniedziałku
do czwartku w przedziale czasu od 8:00 do 17:30 oraz w piątki i soboty – 125 zł

1 godzina lekcyjna (50 min.) w przedziale czasu
od 17:30:00 do 21:30 – 135 zł

Angielski dzieci grupy stacjonarne

Grupy tworzone są na podstawie testu sprawdzającego poziom kursantek i kursantów oraz preferencji godzinowych kursantek i kursantów. Grupy liczą nie więcej niż 8 osób. Zajęcia odbywają się zawsze w ustalonych dniach i godzinach. Istnieje możliwość zmiany grupy, ale nie ma możliwości odwołania zajęć. Płatność pobierana jest z góry za minimum cztery tygodnie.

Kursantki i kursanci otrzymują dodatkowy dostęp do platformy e-learningowej Callan Method i Callan App, gdzie znajdą dodatkowe ćwiczenia, dyktanda oraz nagrania audio. Jest to doskonałe uzupełnienie umiejętności zdobytych
na zajęciach.

Uczący się są zobowiązani do zakupu   ebook’a lub książki, wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy
e-learningowej CALLAN APP.

GRUPA OTWARTA od 4 do 8 osób

2 razy w tygodniu po 2 godziny (16 h/miesięcznie) – 544 zł

1 raz w tygodniu po 2 godziny (8 h/miesięcznie) – 440 zł

GRUPY ZAMKNIĘTE 

Zajęcia odbywają się w określonych dniach
i godzinach z możliwością zmiany. Odwołanie zajęć jest możliwe bez ponoszenia kosztów. Opłata pobierana jest za 16 godzin lekcyjnych z góry. Uczący się są zobowiązani do zakupu książki lub ebook’a, wraz z którymi otrzymają dostęp do platformy e-learningowej CALLAN APP.

Grupy 2-osobowe – 170 zł / 1 godzinę lekcyjną
(50 min.) /za 2 osoby od poniedziałku do czwartku
w przedziale czasu od 8:00 do 17:30 oraz soboty
i piątki. W innych godzinach są możliwe zajęcia online.

Grupy 3-osobowe – 225 zł / 1 godzinę lekcyjną
(50 min.) /za 3 osoby od poniedziałku do czwartku
w przedziale czasu od 8:00 do 17:30 oraz soboty
i piątki. W innych godzinach są możliwe zajęcia online.

Grupy 4-osobowe – 260 zł / 1 godzinę lekcyjną
(50 min.) /za 4 osoby od poniedziałku do czwartku
w przedziale czasu od 8:00 do 17:30 oraz soboty
i piątki. W innych godzinach są możliwe zajęcia online.

Angielski dzieci indywidualne stacjonarne

Zajęcia indywidualne to zajęcia jednej osoby
z lektorem. Odbywają się one w określonych dniach i o określonej porze, z możliwością zmiany. Istnieje możliwość odwołania zajęć bez ponoszenia kosztów. Płatność pobierana jest z góry
za minimum cztery tygodnie. Uczący się są zobowiązani do zakupu ebook’a lub książki wraz z którymi otrzymają dostęp
do platformy e-learningowej CALLAN APP.

1 godzina lekcyjna (50 min.) od poniedziałku
do czwartku w przedziale czasu od 8:00 do 17:30 oraz w piątki i soboty – 125 zł

1 godzina lekcyjna (50 min.) w przedziale czasu
od 17:30:00 do 21:30 – 135 zł

Polski grupy stacjonarne

Grupy tworzone są na podstawie testu sprawdzającego poziom kursantek i kursantów
oraz preferencji godzinowych kursantek
i kursantów. Grupy liczą nie więcej niż 10 osób. Zajęcia odbywają się zawsze w ustalonych dniach
i godzinach. Istnieje możliwość zmiany grupy,
ale nie ma możliwości odwołania zajęć. Płatność pobierana jest z góry za minimum cztery tygodnie.

GRUPA OTWARTA od 4 do 8 osób

2 razy w tygodniu po 2 godziny (16 h/miesięcznie) – 496 zł

1 raz w tygodniu po 3 godziny (12 h/miesięcznie) – 396 zł

GRUPY ZAMKNIĘTE

Zajęcia odbywają się w określonych dniach
i godzinach z możliwością zmiany. Odwołanie zajęć jest możliwe bez ponoszenia kosztów. Opłata pobierana jest za 16 godzin lekcyjnych z góry.

grupy 2-osobowe – 130 zł / 1 godzinę lekcyjną
(50 min.) /za 2 osoby od poniedziałku do czwartku
w przedziale czasu od 8:00 do 17:30 oraz w piątki
i soboty

grupy 3-osobowe – 165 zł / 1 godzinę lekcyjną
(50 min.) /za 3 osoby od poniedziałku do czwartku
w przedziale czasu od 8:00 do 17:30 oraz w piątki
i soboty. W innych godzinach są możliwe zajęcia online.

grupy 4-osobowe – 180 zł / 1 godzinę lekcyjną
(50 min.) /za osoby od poniedziałku do czwartku
w przedziale czasu od 8:00 do 17:30 oraz w piątki
i soboty. W innych godzinach są możliwe zajęcia online.

Polski indywidualne stacjonarne

Zajęcia indywidualne to zajęcia jednej osoby
z lektorem. Odbywają się one w określonych dniach i o określonej porze, z możliwością zmiany. Istnieje możliwość odwołania zajęć bez ponoszenia kosztów. Płatność pobierana jest z góry
za minimum cztery tygodnie.

1 godzina lekcyjna (50 min.) od poniedziałku
do czwartku w przedziale czasu od 8:00 do 17:30 oraz w piątki i soboty – 115 zł.

1 godzina lekcyjna (50 min.) w przedziale czasu
od 17:30:00 do 21:30 – 125 zł.

Lekcje wyrównujące /catch up/ stacjonarnie i stacjonarne

Zajęcia wyrównujące dają możliwość nadrobienia zaległości powstałych w wyniku np.: nieobecności na zajęciach grupowych. Przeznaczone są
dla kursantek i kursantów GB English kształcących się w grupach otwartych. W ciągu sześciu miesięcy można wykupić do sześciu zajęć wyrównujących.

ANGIELSKI DOROŚLI I MŁODZIEŻ
1 godzina lekcyjna (50 min) – 45 zł

ANGIELSKI DZIECI
1 godzina lekcyjna (50 min) – 55 zł

HISZPAŃSKI DOROŚLI I MŁODZIEŻ
1 godzina lekcyjna (50 min) – 55 zł

Ebooki/książki

W sekretariacie szkoły dostępne są oryginalne książki do nauki Metodą Callana, sprowadzane
dla naszych kursantek i kursantów bezpośrednio
z The Callan Method Organization Callana
in London. Uczący się są zobowiązani
do zakupu ebook’a lub książki ,
wraz z którymi otrzymają dostęp
do platformy e-learningowej CALLAN APP.

ebook Callan Method język angielski/książka  (Stages 1 – 12) – 70 zł

ebook do nauki gramatyki (B1-B2) – 70 zł

ebook Callan Method jezyk hiszpański/książka (Stages 1 – 6) – 70 zł

ebook Callan for Kids (Stages 1 – 6)/książka – 80 zł

ebook Callan for Business/książka – 100 zł

Callan App

MOŻESZ KORZYSTAĆ Z APLIKACJI NA KOMPUTERZE, TABLECIE LUB TELEFONIE KOMÓRKOWYM, KIEDY I GDZIE CHCESZ

Kursantki i kursanci GB English otrzymują dostęp do platformy e-learningowej. Dzięki aplikacji mogą korzystać z:

 • e-booków,
 • audiobooków (audio dokładnie tego samego co jest w książce i na zajęciach),
 • Platformy Callan Student Practice Area (CSPA).

Platforma CSPA umożliwia:

 • aktywne ćwiczenie wymowy – po odsłuchaniu prawidłowej wersji wypowiedzi, nagrywasz swoją i porównujesz z nagraniem native speakera;
 • pisanie dyktand podczas oglądania nagrania
  z native speakerem – wszystkie błędy są automatycznie podświetlane na ekranie
 • wykonywanie dodatkowych ćwiczeń językowych, aby powtórzyć gramatykę
  i słownictwo poznanych podczas lekcji

Koszt platformy e-learningowej – 100 zł/mc.

NASI KURSANCI PO ZAKUPIENIU EBOOK’A/KSIĄŻKI DO ODPOWIEDNIEGO STAGE’U OTRZYMUJĄ DOSTEP DO PLATFORMY BEZPŁATNIE.

Metoda Callana to szybki i skuteczny sposób nauki języka. Lekcje bardzo różnią się od innych lekcji języków obcych, w których uczestniczyliście do tej pory. U nas nie będziesz siedział/siedziała w milczeniu wykonując pisemne ćwiczenia gramatyczne lub czytania ze zrozumieniem. Nie będziesz uczestniczył w tak zwanej “swobodnej rozmowie’, w której użyłbyś tylko znanych już Ci słów i fraz. Takie zajęcia możesz wykonywać w domu lub kawiarni.

METODA CALLANA  ZNACZY WIĘCEJ. ZJAWISKIEM NIEMOŻLIWYM JEST ABY STUDENT UCZĄCY SIE METODĄ CLALLANA NIE UCZYŁ SIĘ.

Referencje

Sprawdż opinie naszych uczniów

Skontaktuj się

GB English
ul. Podwale 11 (bud. Cechu Rzemiosł)
00-252 Warszawa (Starówka)

UCZYMY ONLINE I STACJONARNIE

+48 603 085 511
+48 609 003 004

Zapisz się teraz

Scroll Up