Jesteśmy jedyną szkołą w Warszawie, która ma prawo do nauczania języków obcych Metodą Callana.

Rodzaje zajęć

  •  METODA CALLANA JĘZYK ANGIELSKI / JĘZYK HISZPAŃSKI
  •  CALLAN FOR BUSINESS JĘZYK ANGIELSKI
  •  KONWERSACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM ORAZ JĘZYKU HISZPAŃSKIM
  •  JĘZYK BRANŻOWY
  •  ZAJĘCIA Z FILMEM
  •  PROWADZIMY ZAJĘCIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE
  •  PYTAJ O NIESTANDARDOWE, AUTORSKIE ZAJĘCIA LEKTORÓW GB ENGLISH
  • GB ONLINE