ONLINE NA ŻYWO Z LEKTOREM
4 RAZY SZYBSZA NAUKA MÓWIENIA
Rozpoczęcie w każdej chwili
na każdym poziomie

O metodzie Callana

Metoda Callana została stworzona w latach sześćdziesiątych w celu szybkiego i poprawnego opanowania języka angielskiego przez żołnierzy i pracowników firm. Metoda Callana uczy mówić i myśleć bezpośrednio w języku angielskim/hiszpańskim, bez tłumaczenia na język ojczysty.

 

  • Brak żmudnych prac domowych
 
  • System powtarzania (każda lekcja minimum 7 razy)
 
  • Każde zajęcia wprowadzają maksymalnie 5 nowych stron z podręcznika
 
  • Jeśli grupa szybciej przyswaja materiał, istnieje możliwość zwiększenia nowego materiału
 
  • Zajęcia trwają 2 x 50 minut
 
  • Ciągła rotacja lektorów, by uniknąć przyzwyczajenia do akcentu
 
 

Metoda Callana – dużo powtórki i trochę nowego. Każda lekcja jest powtórzona i przećwiczona minimum 7 razy.
Tak jak na diagramie poniżej:

Na każdych zajęciach jest część poświęcona mówieniu (80 % czasu), pisaniu w formie dyktanda i sprawdzaniu (10 % czasu) oraz czytaniu (10 % czasu).

Po zakończeniu tzw. poziomów powtarzany jest cały materiał z zakresu danego poziomu i lektor przeprowadza egzamin sprawdzający.
Wszyscy uczniowie biorą aktywny udział w zajęciach dzięki panującej zasadzie:

W efekcie rozkład czasu jaki lektor poświęca każdemu studentowi jest proporcjonalny do ilości słuchaczy.

Metoda Callana eliminuje złe przyzwyczajenia, np. tłumaczenie z języka ojczystego na język obcy i na odwrót, i wiele innych.
Na zajęciach obowiązuje zakaz stosowania języka polskiego. Dodatkowo, aby studenci nie przyzwyczajali się do jednego akcentu, następuje ciągła rotacja lektorów.WARUNKIEM NIEZBĘDNYM DLA SKUTECZNEGO NAUCZENIA SIĘ JĘZYKA TĄ METODĄ JEST: PUNKTUALNOŚĆ (KAŻDA MINUTA SPÓŹNIENIA TO STRATA CZĄSTKI WIEDZY) ORAZ UCZESTNICTWO NA KAŻDYCH ZAJĘCIACH – NIE TRZEBA SIĘ WCZEŚNIEJ PRZYGOTOWYWAĆ – WYSTARCZY BYĆ OBECNYM I AKTYWNYM!

Naszym celem jest nauczyć Państwa języka angielskiego/hiszpańskiego,
a nie tylko przeprowadzić zajęcia.